Son to be mine

Hej jag vill vissa två saker som jag ska bestäla
men jag inte är säker på.